CURTEA SUPREMA, DECIZIE PRIVIND REMUNERAREA BUGETARILOR - Judecatorii au admis recursul (Document) - Lumea Banilor (2023)

Lumea Banilor prezinta Decizia 24/2021 prin care Curtea Suprema de Casatie si Magistratura, instanta care apreciaza recursurile in interesul legii, a discutat despre sesizarea Curtii de Apel Bucuresti pentru o decizie cu privire la un recurs in interes de drept pe următoarea problemă juridică:
Modalitatea de calcul a sporurilor de merit și a sporurilor manageriale pentru profesorii al căror salariu de bază nu a atins nivelul prevăzut pentru anul 2022, sporurile/creșterile sunt reglementate de art. 5 alin. (1) și art. 8. Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. Nu. 153/2017 privind beneficiile salariaților din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
Reclamanta a arătat că nu există o opinie unificată în instanțe cu privire la modalitatea de calcul a cotei de merit și a majorării salariale pentru cadrele didactice al căror salariu de bază nu a atins nivelul prevăzut în anul 2022, care este reglementat prin majorări. /se majorează cu suma prevăzută la art. 5 alin. (1) și art. 8. Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. 153/2017.
Comisia Curții de Apel București, autorul cererii, și-a exprimat opinia în sensul că cererea de acordare a diferențelor de hotărâre rezultată din aplicarea majorării/sporului prevăzut la art. 5 și art. 8 din legea cadru nr. Regulamentul nr. 153/2017 privind premiul de bază în formă plătită nu are temei legal în prevederile legii salarizării, începând cu datele: 1 iulie 2017, 1 ianuarie 2018, 1 ianuarie 2019 și 1 ianuarie 2020. Cuantumul despăgubirii în formă plătită se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază pentru anul 2022 stabilit prin Lege (care mai este supusă unei majorări de 25% la nivel material și a unui spor de 10% la nivel managerial). salariați) și salariul din decembrie 2018. Adăugările/creșterile nu se referă la salariul de bază plătit în luna decembrie 2018, ci sunt incluse în diferențele de drepturi salariale rezultate din aplicarea art. 38 din legea-cadru nr. 153/2017.
După analizarea procesului, Curtea Supremă a permis înaintarea cauzei.

„Admite recursul în interesul legii astfel cum este formulat de Colegiul de Administrație al Curții de Apel București și, prin urmare, precizează următoarele:
În interpretarea și aplicarea uniformă a prevederilor art. 5 alin. (1) și art. 8. Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. Decizia nr. 153/2017 privind salarizarea salariaților care primesc compensații din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, personalul didactic are dreptul la o majorare în clasă sau conducere din ziua stabilirii salariului de bază în conformitate cu anexele prezentei legi, adică data de la care salariul devine egal sau mai mare decât compensația stabilită prin lege pentru anul 2022.
Până atunci, de la 1 ianuarie 2019, aceste drepturi vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile art. 38 alin.(41) din legea-cadru nr. 153/2017, care se aplica la fel si salariului de baza pe anul 2022, din care se scade salariul de baza pe luna decembrie 2018 pentru determinarea sporului.
Obligatoriu, de la art. 517 sec. 4 din Legea de procedură civilă”.

Pentru început, se va evidenția evoluția reglementărilor privind salarizarea personalului didactic, rezultată din reglementările ulterioare care au fost în vigoare în anii 2016-2019, astfel:
În anul 2016, înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, salarizarea personalului didactic este reglementată prin HG nr. 153/2017. 20/2016 pentru modificarea Decretului Guvernului Extraordinar nr. Decizia nr. 57/2015 privind compensarea salariaților plătiți din fonduri publice în anul 2016, prelungirea unor termene, precum și a unor măsuri fiscale și bugetare, precum și modificări ale unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2015. 250/2016 cu modificările ulterioare.
Prevederile art. 3/3 dintr-o pereche. (4) Decretul de urgență al Guvernului nr. Decizia nr. 57/2015 privind compensarea salariaților din fonduri publice în anul 2016, prelungirea unor termene, precum și a unor soluții fiscale și bugetare, cu modificări (Decretul de urgență a Guvernului nr./2015), prevăzute de modalitatea majorărilor și subvențiilor:

- ratingul de merit, care se determină prin aplicarea a 25% din salariul de bază;

- o subvenție pentru activități manageriale, adică o subvenție pentru cadrele didactice, profesori, profesori de clasă, adică educatori, care se determină în procent de 10% din suma rezultată din suma salariului de bază și a subvenției pentru activități didactice de la pct. a) și cu gradul de merit specificat la litera (a) b).

În perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 30 iunie 2017, salariul de bază a fost majorat cu 15%, în timp ce cuantumul sporurilor și sporurilor s-a păstrat în conformitate cu interpretarea Hotărârii nr.2017/2017. Decizia nr. 41 din 4 iunie 2018 a Curții Supreme de Casație și Justiție - Consiliul Juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. numarul 819 din 25.09.2018
La 1 iulie 2017, Legea-cadru nr. 153/2017, care a fost aplicată treptat, în conformitate cu prevederile art. 38 din aceeași lege. Așadar, în perioada iulie-decembrie 2017, dreptul la despăgubire a fost reținut în plata pentru luna iunie 2017, în baza art. 38 perechi (2) Legea-cadru nr. 153/2017.
În perioada 1 ianuarie 2018 – 1 martie 2018, cadrele didactice au primit în decembrie 2017 o majorare salarială de 25% în baza art. 38 de perechi (3) lit. a) din legea cadru nr. 153/2017.

În perioada 1 martie 2018 – 31 decembrie 2018, cadrele didactice au primit o majorare suplimentară de 20% a indemnizației care li se cuvenea în februarie 2018, în baza art. 38 de perechi (3) lit. d) legea-cadru nr. 153/2017.
La nivelul anului 2019, art. 38 de perechi (4/1) din legea-cadru nr. Decretul legal nr. 153/2017 reglementează doar majorarea salariului de bază, nu și indemnizațiile, indemnizațiile, indemnizațiile, creditele, sporurile și alte elemente ale sistemului de recompense, care fac parte din punct de vedere legal din salariul brut, de aceea se pune problema cum pentru a calcula pe acesta din urmă.
Prevederile legale care fac obiectul prezentei notificari stabilesc urmatoarele drepturi ale personalului la compensatie:

Articolul 5, alineatul 1. (1) din anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. Regulamentul nr. 153/2017 - „Personalul didactic, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, utilizează clasamentul de merit acordat în cadrul concursului. Acest titlu se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul consiliului școlar, al bibliotecii centrale universitare sau al instituției de învățământ superior și reprezintă o creștere cu 25% din salariul de bază deținut. Titlul se acordă pe o perioadă de 5 ani.

Articolul 8 din Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. Regulamentul nr. 153/2017 - „Personalul de învățământ care îndeplinește atribuțiile de director, cadre didactice, cadre didactice, profesori, profesori de clasă, educatori au dreptul la o creștere cu 10% a salariului de bază.

O creștere cu 25% a salariului de bază în funcție de gradul de merit și o creștere cu 10% a salariului de bază pentru angajații care îndeplinesc atribuțiile de dirijor sunt drepturi recunoscute atât conform reglementărilor care erau în vigoare până în iulie 2017, cât și conform prevederile Legii - sectiunea nr. 153/2017. În cazul în care prevederile Regulamentului de urgență a Guvernului nr. Regulamentul nr. 57/2015 conținea clar evaluarea meritelor și majorarea consiliului de administrație la categoria indemnizații și indemnizații [Art. 3/3 din pereche. (4)], Legea-cadru nr. 153/2017 nu mai conține o astfel de rezervă în raport cu aceste drepturi.
Actele juridice ulterioare au introdus modificări în calificarea acestor drepturi ca parte a salariului de bază, în conformitate cu art. Regulamentul-lege nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și asistenților didactici, cu modificări, sub formă de majorări sau completări, în conformitate cu prevederile Hotărârii de urgență a Guvernului nr. 57/2015, majorarea salariului de bază, majorarea salariului de bază, adică în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, în baza art. 36 alin. (1) din prezentul act normativ, s-a stabilit că de la data intrării în vigoare, adică 1 iulie 2017, reangajarea lucrătorilor cu normă întreagă trebuie să aibă loc în locuri de muncă noi, grade/categorii profesionale, încadrare care corespunde vechimea în muncă și vechimea în profesia/stagiu de cadru didactic, cu stabilirea salariului de bază, indemnizației/salariului profesional, indemnizației pentru stagiu și indemnizației lunare conform art. 38'.

AArticolul 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 conține dispoziții care determină în detaliu condițiile de aplicare a legii în timp, prin art. (1) Principiul aplicării treptate a Legii instituit de la 1 iulie 2017, în conformitate cu etapele temporale de la alin. 2-(6) din același articol.
În cuprinsul art. 38 de perechi (4/1) din legea-cadru nr. Legea nr. 153/2017, legiuitorul a intenționat să introducă un singur regulament privind personalul didactic, personalul didactic asistent, personalul de conducere și personalul de consiliere și control din învățământ, introducând o abatere de la dispozițiile generale cuprinse în materie. (4) după cum urmează:
„Cu excepția prevederii alin. (4), personalul didactic, asistenții didactici, personalul de conducere și personalul de îndrumare și control educațional beneficiază de:
a) de la 1 ianuarie 2019, din prima tranșă în cuantum de 1/4 din diferența dintre salariul de bază pe anul 2022 și decembrie 2018 prevăzut de Lege;
b) de la 1 ianuarie 2020, a doua tranșă în cuantum de 1/4 din diferența dintre salariul de bază pe anul 2022 și decembrie 2018 prevăzut de Lege;
c) de la 1 septembrie 2021, cuantumul salariilor de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.”
Această formă de aplicare a Legii înseamnă că persoanele care nu au primit salariul de bază în anul 2022 vor fi supuse regimului de salarizare conform prevederilor existente, majorat cu procente pentru fiecare an.
În acest sens, în contextul Deciziei nr. 27 din 26 octombrie 2020 a Curții Supreme de Casație – Echipa de soluționare a recursurilor în interesul legii, s-a stabilit că „numai persoanele cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 38 perechi (6) Legea-cadru nr. În consecință, cei care au atins nivelul de salarizare pentru anul 2022 pot fi considerați salariați în condițiile prezentei legi, prin care se aplică în totalitate prevederile prezentei legi, inclusiv cele referitoare la angajamente. Dimpotrivă, salariaților rămași se aplică sistemul de salarizare conform reglementărilor anterioare, majorat cu dobândă pe fiecare an. (punctul 68).

După cum sa arătat deja în considerentele Deciziei nr. 7 din 8 februarie 2021, adoptată de Curtea Supremă de Casație - Instanța pentru soluționarea unor chestiuni de drept, prevederile art. 38 de perechi (4/1) din legea-cadru nr. Regulamentul-lege nr. 153/2017 se referă la salariul de bază, care este considerat un concept legal autonom, separat de salariul lunar brut. În analiza comparativă a ambelor concepte juridice, aceeași hotărâre precizează că „salariul de bază, adică salariul lunar sunt categorii juridice distincte, nu sunt mixte sau interschimbabile, deoarece conținutul lor legal este diferit. Salariul lunar are un conținut mai larg, el include atât salariul de bază și și alte categorii de venituri (de asemenea separate legal), cum ar fi salariile, indemnizațiile, calculele, sporurile, sporurile și eventual alte elemente specifice sistemului de calcul al salariului... (paragraful 127).
Din acest punct de vedere, Curtea Supremă de Casație – Echipa de soluționare a unor chestiuni de drept a precizat că „acordarea unei aprecieri materiale are ca rezultat o majorare a salariului de bază cu 25%, și nu reprezintă un element de compensare care este separat de salariul de bază”. , ci un drept care afectează direct majorarea acestui salariu. Prin urmare, în conformitate cu înțelesul termenului de taxă lunară de la art. 7 lit. e) Legea-cadru nr. 153/2017, chitanta nu intra in categoria onorariilor, suplimentelor, termenelor, primelor, bonusurilor sau altor elemente ale sistemului de recompensare, pe care legiuitorul, desi incluse in tarifele lunare (brute), le considera distincte de cele de baza. taxă». (punctul 132).

În mod similar, sporul de 10% prevăzut la art. 8. Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. 153/2017, s-a stabilit că acesta vizează „direct salariul de bază, antrenând majorarea acestuia, astfel încât acesta să nu reprezinte un element de compensare diferit de salariul de bază, comparabil cu sporurile, suplimentele, sporurile etc. la care se referă, diferențiându-le de salariul de bază, art. 7 lit. e) Legea-cadru nr. 153/2017”. (punctul 134).
Având în vedere noile calificări oferite în legea-cadru nr. Nu. 153/2017 (privind majorarea/creșterea salariului de bază) și modul special de calcul (referitor la salariul de bază determinat în conformitate cu anexele legii-cadru), de reținut că în ceea ce privește aceste drepturi salariale, propunerile anunțate anterior de Curtea Supremă Federală sunt deopotrivă aplicabile casației și justiției în mecanismele de unificare a practicii judecătorești, potrivit cărora majorările salariului de bază prevăzute în noua lege vor fi aprobate numai din momentul determinării acesteia în conformitate cu cu anexele prezentei legi, va atinge nivelul determinat pentru anul 2022 pentru alte categorii de bugetari sau alte drepturi salariale prevăzute în Cadrul de Legea nr. 1. 153/2017, considerente care au condus la emiterea Deciziei nr. 153/2017. Hotărârea nr. 82 din 26 noiembrie 2018 și Hotărârea nr. 27 din 26 octombrie 2020, citată mai sus.
O interpretare diferită ar conduce la concluzia că principiul gradualității se aplică numai salariului de bază calculat în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017, alte drepturi la chitanțe specificate în același act pot fi cesionate de îndată, chiar și în lipsa unor dispoziții speciale care să se abate de la acest principiu, care este menționat și în Decizia nr. 153/2017. Decizia Curții Supreme de Casație nr. 27 din 26 octombrie 2020 - Hotărâri din clasa de recurs în interesul legii (Nr. 71), dar omise în încheierea explicației cuprinse în Nr. 76 din aceeași hotărâre.
De asemenea, în ceea ce privește consecințele aplicării treptate a Legii-cadru nr. 153/2017, Curtea Supremă de Casație - Consiliul, soluționând anumite chestiuni de drept, a evidențiat deja faptul că în perioada 2019-2022, „salariile de bază vor fi stabilite pe baza bazelor salariale și a majorărilor salariale pe baza de bază. stabilite de lege, inclusiv în anexa legii-cadru nr. 153/2017, iar salariile de bază în decembrie 2018. Astfel, în anii 2019 - 2022 este prevăzută o creștere anuală a salariilor de bază, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază legal pentru 2022 și decembrie. 2022. 2018" [ Hotărârea nr. 2022 și 2018] 82 din 26 noiembrie 2018, alin. 81; perioada 2019-2022 este perioada prevăzută în prevederile art. 38 alin. (4) Legea-cadru nr. 153/2017, în timp ce concluziile rămân valabile, în mod analog, și în cazul etapizării efectuate în baza art. 38 par (4/1) din aceeași lege].

Pe de altă parte, având în vedere regimul juridic special al acestor drepturi de a primi, după cum reiese din considerentele Deciziei nr. 2007/2013, 7 din 8 februarie 2021, vor majora direct baza de salarizare stabilită în Legea-cadru nr. 2021. 153/2017, în consecință de luat în considerare la stabilirea salariului de bază pe anul 2022, ținând cont de prevederile privind sporurile cuprinse în art. 38 pari alin.4 alin.1 din aceeași lege, deoarece acestea nu pot fi respectate separat de aceasta. Prin urmare, de la 1 ianuarie 2019, beneficiile acestor drepturi acordate prin Legea-cadru nr. 153/2017, propunere în conformitate cu interpretarea unică cuprinsă în Decizia nr. 153/2017. 7 8 februarie 2021. Curtea Supremă de Casație și Justiție - Echipa de soluționare a unor probleme de drept.
În ceea ce privește perioada 2017 și 2018 acoperită de citații, instanțele par să fi convenit în unanimitate ca facultatea -- reclamanții în ultimele cauze -- să nu beneficieze de majorări. /majorările prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 8. Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. 153/2017, pentru această perioadă, se stabilesc reguli ulterioare pentru reținerea indemnizației lunare în decontare sau aprobarea unei majorări în raport cu componentele compensației lunare din decontare, ceea ce este evidențiat la pct. 55 din prezenta hotărâre. Spre deosebire de aceste majorări, majorările introduse pentru perioada următoare conform prevederilor art. 38 de perechi (4/1) din legea-cadru nr. Regulamentul-lege nr. 153/2017 se determină și cu privire la salariul de bază calculat în conformitate cu prezenta lege din anul 2022.
De asemenea, prin Legile privind compensarea anuală pentru anii 2019 și 2020, toate componentele compensației lunare au fost menținute la nivelul lunii decembrie 2018 și, respectiv, decembrie 2016, pe baza exclusivă a salariului de bază în funcție de majorările aprobate. Prin urmare, în această perioadă, până la majorările aprobate conduc la nivelul salariului de bază care corespunde nivelului prevăzut în Legea-cadru nr. 2000/2007, art. Nu. 153/2017 pentru anul 2022, personalul didactic va avea dreptul la toate componentele compensatorii determinate în baza reglementărilor existente.
În acest sens, Curtea Supremă de Casație - Consiliul de soluționare a recursurilor în interesul legii în decizia nr. 27 din 26 octombrie 2020 (alineatele 76 și 79), excluzând concluzia care s-ar putea desprinde din luarea în considerare a Deciziei nr. 2020. Decizia VKS nr. 82 din 26 noiembrie 2018 - Clasa de solutionare a unor chestiuni de drept si decizia nr. 700 din sentința Curții Constituționale din 31 octombrie 2019, potrivit căruia dispozițiile art. 38 perechi (4) Legea-cadru nr. 153/2017 [Considerațiile rămân valabile în cazul abaterii de la prevederile cuprinse în art. 38 perechi st. 4th st. 1 din aceeași lege] a condus la o majorare exclusivă a salariului de bază care s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii, în timp ce prevederile completărilor noii Legi-cadru urmau să fie aplicate și altor părți ale încasărilor, în conformitate cu art. . cu faptul că prin reglementarea salarială anuală se compară cuantumul sporului cu anul precedent.
În ceea ce privește cererea susținută anterior, este necesar să se precizeze că ambele componente ale despăgubirii prevăzute la art. 5 alin. (1) și art. 8. Anexa nr. Capitolul I, litera B, din Legea-cadru nr. Regulamentul-lege nr. 153/2017 se acordă ca atare numai din momentul în care salariul de bază este determinat în conformitate cu regulile stabilite de legea respectivă, adică când acesta atinge nivelul prevăzut pentru anul 2022.
Având în vedere aplicarea treptată a legii-cadru nr. 153/2017, sporul rezultat din folosirea acestor drepturi se va realiza numai după ce acesta va fi inclus în calculul salariului de bază pe anul 2022, în vederea realizării sporului prevăzut în prevederile art. 38 de perechi (4/1) din aceeași lege”.

*Citiți întreaga hotărâre a Curții Supreme aici

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 09/09/2023

Views: 6500

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.