Se, hvornår du kan få søfradrag (2023)

Når du skal betale skat i Danmark som sømand (sømand), kan du have ret til sømandsfradrag. Det afhænger af, om fartøjet du arbejder på:

 • Det er registreret i det danske internationale skibsregister (DIS) eller det danske almindelige skibsregister (DAS)
 • Navigation inden for eller uden for hastighedsgrænsen
 • det er et fremmedskib

Som ansat i et DIS-fartøj skal du ikke betale skat af indkomsten optjent på fartøjet. Du skal betale skat af anden indkomst, hvis du har andet arbejde.

Arbejder du på et DIS-fartøj uden for fartgrænsen, kan du få sømandsfradrag på din årsopgørelse. Sømandsfradraget erstatter almindelige lønmodtagerfradrag (f.eks. kørselsfradrag, socialsikring og fagforeningsbidrag) med undtagelse af efterreformbidrag.

Hvis du ikke er ansat på et DIS-fartøj hele året, er fradraget relativt lille. Det betyder, at du får søfartserstatning i 6 måneder, hvis du for eksempel kun arbejder på et skib i et halvt år. Til gengæld kan du få fællesfradrag for perioder, hvor du arbejder andetsteds.

Årligt gebyr:

(Video) Skat for begyndere: Hvad kan du få i fradrag? - Borgerservice to go

 • Standardgodtgørelse for søfarende: 56.900 Kr.
 • Forhøjet sømandsgodtgørelse: 105.000 Kr.

 1. Entrar no TastSelv Borger
 2. Indtast din indkomstsenti 506(DI indkomst, andet gear)
 3. Registrer antallet af dage til søs på DIS ogdårlig741(Antal DIS-dage, anden hastighed). Antallet af dage til søs er det samlede antal arbejdsdage om bord, ikke kun dage om bord. Fx er helligdage inkluderet.
 4. Søfradraget beregnes automatisk ud fra antallet af DIS-dage og opkræves yderligere§ 453(DIS-fradrag, anden tur)
 5. afslutte medgodkende

Du har lige rettet dit forskud.

Indberette dine fradrag, lønindtægter og sommerdage

Du får forhøjet sømandsgodtgørelse, hvis det skib, du arbejder på, opfylder 3 betingelser:

 • Skibet sejler over fartgrænsen
 • Skibet har en bruttotonnage på 500 tons eller mere
 • Skibet bruges ikke til regelmæssig passagernavigation mellem havne i EU/EØS medlemslande

Forhøjelsen af ​​støtten til havet gælder ikke for ansatte på skrabere og andre skraber, der har eget transportmiddel og egne oplag til transport af materiale udvundet fra havbunden, og hvis bruttotonnage er lig med eller større end 20 t. .

Hvis du er berettiget til det forhøjede sømandsfradrag, skal du ændre udbetalingen.

Sådan afstemmes søfradraget for det øgede fradrag

 1. Entrar no TastSelv Borger
 2. Find et nautisk tilbehør påsenti 453(DIS-fradrag, anden tur)
 3. Skift værdien til 105000 og vælgFølge
 4. Registrer antallet af dage til søs på DIS ogsenti 741. Antallet af dage til søs er det samlede antal arbejdsdage om bord, ikke kun dage om bord. Fx er helligdage inkluderet.
 5. afslutte medgodkende

Du har lige rettet dit forskud.

Match dit søgodtgørelse, og indbereg dage brugt på havet

Som ansat i et DIS begrænset fartfartøj er du ikke skattepligtig af indkomst optjent på fartøjet, men du skal betale skat af anden indkomst, hvis du har anden beskæftigelse.

Du er ansat på et DIS-fartøj med begrænset fart, hvis fartøjet sejler fra en dansk havn til en udenlandsk havn, hvor sejlafstanden er mindre end 50 sømil. Skibet er:

 • Balsa mellem Helsingør og Helsingborg
 • Balsa między Ystad-Rønne
 • Balsa między Rødby-Puttgarden
 • Balsa između Gedser-Rostock

Som ansat på et DIS limited speed fartøj modtager du ikke sømandsgodtgørelse.

I stedet får du fradrag for:

(Video) Jydsk Tagteknik: Se hvornår du kan få håndværkerfradrag

 • Kør, hvis du har mere end 24 km til arbejde (12 km én vej)
 • Bidrag til fagforeningen
 • Udbetaling til A-kasse og lønforsikring
 • Bidrag efter pensionering

Læs mere omsatser og vilkår for kørselsgodtgørelser (rejsegodtgørelser).

Læs mere omfradragssatser og vilkår for fagforeninger, A-kasse, restancer og fleksgebyrer.

 1. Entrar no TastSelv Borger
 2. Indtast det samlede fradrag for fagforening, kørsel, A-kasse, lønforsikring og forsinket betalingsenti 419(Fiskefradrag, DIS-hastighedsgrænse mv.).
 3. Indtast din indkomstlejr 508(DIS-indtægter, begrænset hastighed)
 4. Registrer antallet af sommerdage isenti 743(DIS dage, begrænset hastighed). Antallet af dage til søs er det samlede antal arbejdsdage om bord, ikke kun dage om bord.
 5. afslutte medgodkende

Du har lige rettet dit forskud.

Indberette dine fradrag, lønindtægter og sommerdage

 1. Entrar no TastSelv Borger
 2. Indtast det samlede fradrag for fagforening, kørsel, A-kasse, lønforsikring og forsinket betalingsenti 419(Fiskefradrag, DIS-hastighedsgrænse mv.). Fagforeningskontingenter skal fordeles efter antallet af arbejdsdage på DIS-fartøjet.
 3. Indtast resten af ​​dit fagforeningskontingent undersenti 458(fagforeningsgebyrer)
 4. Indtast din indkomstsenti 508(DIS-indtægter, begrænset hastighed)
 5. Registrer antallet af sommerdage isenti 743(DIS dage, begrænset hastighed). Antallet af dage til søs er det samlede antal arbejdsdage om bord, ikke kun dage om bord. Fx er helligdage inkluderet.
 6. Indtast anden indkomst i de relevante felter: Løn isenti 201og SU eller dagpenge ogsenti 353.
 7. afslutte medgodkende

Du har lige rettet dit forskud.

Indberette dine fradrag, lønindtægter og sommerdage

Når du sejler under DIS-programmet og bruger nettoleje, realiserer du ikke direkte skattebesparelser på grund af individuelle fradrag:

 • Indbetalinger til private pensionsordninger
 • Negativ nettoindkomst fra kapital (f.eks. renteudgifter)
 • Lige fradrag (f.eks. underholdsbidrag, gaver, servicefradrag)

I stedet kan du modtage et månedligt eller årligt erstatningsbeløb svarende til skattebeløbet af uudnyttede individuelle fradrag. Du får ikke tilbagebetalt den mængde skattefradrag, der gælder for alle søfarende (f.eks. sømandsfradrag og personfradrag), fordi de allerede indgår i din nettoindkomst.

For at få erstatning skal du indgive et krav til Søfarts Erstatningsstyrelsen. ansøgeafsnit 54på din årsopgørelse for at beregne det mulige erstatningsbeløb til dig.

Danske Rederier etablerede Søfartsudligningskontoret til at administrere, beregne og verificere skattekompensationsbeløb for dig som DIS-søfarende.

Som medarbejder i DAS-konkurrencen i begrænset fartski får du automatisk et årligt tillæg for sejlads. Sømandsfradraget erstatter almindelige lønmodtagerfradrag (f.eks. kørselsfradrag, socialsikring og fagforeningsbidrag) med undtagelse af efterreformbidrag.

(Video) Guide til Kørselsfradrag (Befordringsfradrag) - Sådan udfylder du på Skat.dk

Hvis du ikke er ansat på et skib hele året, er fradraget relativt lille. Det betyder, at du for eksempel kun skal arbejde på et skib i et halvt år, men du får søfradraget om 6 måneder. Til gengæld kan du få fællesfradrag for perioder, hvor du arbejder andetsteds.

Satserne for søgodtgørelse er:

 • Standardgodtgørelse for søfarende: 56.900 Kr.
 • Forhøjet sømandsgodtgørelse: 105.000 Kr.

 1. Entrar no TastSelv Borger
 2. Indtast din indkomstsenti 272 (opskrift fra søen)
 3. Registrer antallet af dage til søs på DAS isenti 717(havdage). Antallet af dage til søs er det samlede antal arbejdsdage om bord, ikke kun dage om bord. Fx er helligdage inkluderet.
 4. afslutte medgodkende

Du har lige rettet dit forskud.

Match dit søgodtgørelse, og indbereg dage brugt på havet

Du får forhøjet søfradrag, hvis det skib, du arbejder på:

 • Navigation over hastighedsgrænsen
 • Den har en bruttotonnage på 500 t eller mere
 • Den bruges ikke til almindelige passagerrejser mellem havne i EU/EØS-medlemslande

Forhøjelsen af ​​støtten til havet gælder ikke for ansatte på skrabere og andre skraber, der har eget transportmiddel og egne oplag til transport af materiale udvundet fra havbunden, og hvis bruttotonnage er lig med eller større end 20 t. .

Hvis du er berettiget til det forhøjede sømandsfradrag, skal du ændre udbetalingen.

Sådan afstemmes søfradraget for det øgede fradrag

 1. Entrar no TastSelv Borger
 2. Find et nautisk tilbehør påsenti 453(DIS-fradrag, anden tur)
 3. Skift værdien til 105000 og vælg mellemFølge
 4. afslutte medgodkende

Du har netop rettet din årsrapport.

Tilpas marinetilbehøret

Hvis du arbejder på et skib, der er registreret i Dansk Skibsregister (DAS) med nedsat fart, modtager du ikke søfradraget.

Hastighedsgrænsen er:

 • Skibe, der hovedsageligt sejler på danske søer, vandveje og fjorde.
 • Skibe i stationær drift, herunder havneforsendelser og lignende.
 • Skibe uden egen fremdrift.
 • Regelmæssig trafik, når sejlafstanden mellem havnene er mindre end 50 sømil.
 • Andre hurtigkørende eller bugserings- og redningsfirmaer, der sørger for regelmæssige overnatninger på deres sædvanlige bopæl.

I stedet for søfradrag får du almindelige arbejdsrelaterede fradrag.

Læs mere om arbejdsrelaterede fradrag, såsom kørselsfradrag.

Husk at ændre din tidligere erklæring, hvis du arbejder på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) eller Dansk Skibsregister (DAS) i løbet af året.

Vi fordeler dine fradrag for de dage, du har arbejdet på et DIS- eller DAS-registreret fartøj.

Gennemgå og udfyld din forudbetalingsopgørelse

(Video) Fradrag som selvstændig – Træk penge fra i skat og moms

Hvis du arbejder på et udenlandsk fartøj, herunder fiskefartøjer, rigge og olierigge, skal du vide, at:

 • Hvis du arbejder i et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Dette kan påvirke beskatningen af ​​din indkomst og derfor skal du være registreret hos TastSelv.Se hvilke lande Danmark har dobbeltbeskatningsoverenskomst med i den juridiske vejledning.
 • Din indkomst indberettes ikke automatisk til os, men du er selv ansvarlig for at angive den på din TastSelv selvangivelse.
 • Få din indkomst oplyst og godkendt i din årsrapport.

Kontakt os på 72 22 28 93

Erhvervs- og skattesituationer som denne er ikke lette, men vi er klar til at henvise dig til telefonnummer 72 22 28 93.

Når du ringer, skal du forberede følgende oplysninger:

 • IMO brod br.
 • Hvilke opgaver udfører skibet?
 • Hvor i verden skibet/besætningen udfører opgaver
 • Skal der betales skat i andre lande?
 • Gem betalingsdokumentation (f.eks. norsk skatteaftale)

For detaljerede og relevante juridiske oplysninger,se den juridiske vejledning

 • Du bor i Danmark og har indkomst eller formue i udlandet
 • Du bor i Danmark og arbejder i udlandet
 • Du flytter fra Danmark
 • Du flytter til Danmark
 • Du bor i udlandet og har indkomst fra Danmark
 • Du bor i udlandet og arbejder i Danmark
 • Bed om hjælp til at markedsføre din udenlandske virksomhed
 • Du er grænsepassager
Fik du svar på dine spørgsmål?

(Video) SKAT Årsopgørelse | 8 fradrag du IKKE må glemme

FAQs

Hvornår får man sit fradrag? ›

Hvert år bliver alle danske borgere, der har en indkomst, tildelt et personfradrag. Personfradraget bliver fordelt ud på årets tolv måneder, og det betyder, at du hver måned kan slippe for at betale skat af en del af din indkomst. I 2021 ligger den højeste sats for personfradraget på 46.700 kr. Læsetid: 7 min.

Hvornår får vi penge tilbage i skat 2023? ›

Vi udbetaler overskydende skat til din NemKonto fra 14. april 2023.

Hvordan kan man se sit fradrag? ›

Hvilke fradrag har du ret til? På Skattestyrelsens fradragsguide kan du få information om de fradrag, der kan være relevante for dig i din situation. Prøv guiden og se, hvilke fradrag der kan være relevante for dig.

Hvad er mit fradrag 2023? ›

Din årsopgørelse for 2023. I marts 2024 får du at vide, om du i 2023 enten har betalt for meget i skat (og får penge tilbage), om du har betalt for lidt (og skal betale restskat), eller om du har betalt den korrekte skat. Årsopgørelsen kigger bagud og viser, hvad du har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.

Hvor meget får man ud af sit fradrag? ›

Her i år, er dit personfradrag på 48.000 (sidste år 46.600 kroner), hvis du er over 18 år gammel. Det er her dit personfradrag hjælper dig med, at skulle betale SKAT af 48.000 kroner mindre hvert år. Hvis du er under 18 år, så vil dit personfradrag være på 38.400 kroner som du ikke skal betale SKAT af.

Hvorfor har jeg ikke fået mit fradrag? ›

Ingen fradrag - Skat.dk. Skatten bliver beregnet af hele A-indkomsten uden fradrag af nogen art. Du kan læse om begrænsningerne i adgangen til at foretage lønmodtagerfradrag og fremførsel af underskud i anden indkomst i afsnittet Fradrag for udgifter i forbindelse med anden indkomst.

Hvornår får man penge tilbage for gas? ›

Hvis du har penge til gode og er tilmeldt Betalingsservice, kommer dit tilgodehavende i forbindelse med næste måneds Betalingsservice. Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, kan vi først udbetale pengene, når vi har dine bankoplysninger (NemKonto).

Hvor kan jeg se om jeg får penge tilbage i skat? ›

Log på TastSelv Borger. Vælg Se årsopgørelsen for 2022. Øverst på din årsopgørelse står der, om du skal have penge tilbage eller mangler at betale.

Kan man selv regne ud om man får penge tilbage i skat? ›

Du kan selv regne ud, om du skal betale eller have penge tilbage i skat for 2022. Det kræver dog, at du har et godt overblik over din økonomi, da du selv skal finde og taste de relevante beløb. Hvis din beregning viser, at du skal betale restskat, kan du indbetale beløbet inden 1.

Hvad giver fradrag udbetalt? ›

Skattefradraget er mere konkret, det fradrag som bliver trukket fra din skattebetaling hver måned. Hvis vi tager udgangspunkt i et årligt skattefradrag på 46.000 kr., vil det altså sige et fradrag på omtrent 3833 kr. om måneden. Det betyder, at man kan tjene 3833 kr., før man skal betale skat af sin løn.

Hvorfor bliver mit fradrag højere når jeg tjener mere? ›

Det skyldes, at dit beskæftigelsesfradrag – der beregnes automatisk – ellers bliver sat for højt. Selvom du sætter din indkomst lidt lavere end forventet, får du ikke restskat af den grund. Din trækprocent vil nemlig sikre, at der trækkes skat af din faktiske indkomst.

Hvor meget skal jeg tjene for at få 30000 udbetalt? ›

Skatteberegning af indkomst Rebild

Hvis du tjener 30,000 kr om året og bor i Rebild, Danmark, vil du blive beskattet med 10,237 kr. Dette betyder, at din nettoløn vil være 19,763 kr per year eller 1,647 kr om måneden.

Hvor meget fradrag pr måned? ›

Med udgangspunkt i fradraget for voksne i 2023 betyder det, at 48.000 kr. deles i 12, hvilket giver et fradrag på 4.000 kr. om måneden. Med fradraget er du i 2023 dermed fritaget fra at betale skat af 48.000 kr.

Hvor mange danskere tjener over en million? ›

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år var 99.900 danskere, der havde en indkomst før skat på mere end 1 mio. kr. Det er en stigning på knap 8.000 personer. Året før var der 92.200 danskere, der havde en indkomst på mere end 1 mio.

Hvor meget skal man tjene for at få beskæftigelsesfradrag? ›

Satsen for beskæftigelsesfradrag 2023

Satsen for beskæftigelsesfradrag i 2023 er 10,65 pct., hvor det maksimale beløb, der kan blive fratrukket er 45.600 kr. (2023). For at modtage det maksimale beskæftigelsesfradrag, skal du tjene mindst 428.169 kr. (2023).

Hvem kan få det nye fradrag? ›

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag: Beskæftigelsesfradraget er på 10,65 % og kan højst være 45.600 kr. i 2023 (10,65 % og 43.500 kr.

Hvilke fradrag glemmer man? ›

Her er en række "glemte fradrag", som er værd at huske:
 • Kørselsfradrag.
 • Fradrag ved køb eller salg af ejendom.
 • Underholdsbidrag (børne- og ægtefællebidrag)
 • Fradrag for kost, logi og småfornødenheder (rejseudgifter)
 • Donationer til godkendte foreninger.
 • Kontingent til fagforening og A-kasse.
 • Pensionsfradrag.
Nov 7, 2022

Hvordan fungerer fradrag på skatten? ›

Et personfradrag kaldes også for et bundfradrag og er et beløb, som du årligt fritages for at betale skat af. På trods af at dit personfradrag opgøres som et samlet beløb årligt, bliver det i praksis fordelt på årets 12 måneder, så du månedligt fritages for at betale skat af en del af din indkomst.

Hvad er et normalt fradrag pr måned? ›

Med udgangspunkt i fradraget for voksne i 2023 betyder det, at 48.000 kr. deles i 12, hvilket giver et fradrag på 4.000 kr. om måneden. Med fradraget er du i 2023 dermed fritaget fra at betale skat af 48.000 kr.

Hvor meget skal man tjene for topskat? ›

Hvor meget skal jeg betale i topskat? Topskattesatsen er i 2023 på 15 pct., hvilket gælder for alle danske skatteydere. Topskatten på 15 pct. betyder, at den del af din indtjening, der overstiger beløbsgrænsen på 568.900 kr.

Videos

1. Fradrag - Hvad må man trække fra indtægten før man skal beregne skatten?
(HIP Iværksætterhuset)
2. Skat for begyndere: om kørselsfradrag og forskudsopgørelsen - Borgerservice to go
(Videoguides til din hverdag)
3. Spar penge i SKAT! (Fradrag i enkeltmandsvirksomhed)
(Daniels Pengetips)
4. Årsopgørelsen 2022 - Få PENGE tilbage i skat! (5 vigtige fradrag)
(Daniels Pengetips)
5. Kan jeg trække frokost fra i min virksomhed – og hvad er delvist fradrag?
(Dinero Regnskabsprogram)
6. Er du Influencer? Så træk dine udgifter fra i skat (fradrag)
(Dinero Regnskabsprogram)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated: 10/09/2023

Views: 5629

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.